Z czego składa się system alarmowy?

Możliwości oraz funkcje dzisiejszych systemów alarmowych są znacznie większe niż parę lat temu. Chociaż sam układ jest dostosowywany do potrzeb klientów, standardowy system alarmowy powinien składać się z kilku podstawowych elementów.

Centrala alarmowa

Najważniejszym elementem każdego systemu alarmowego jest centrala, która odbiera wszelkie sygnały pochodzące od czujników. Do jej zadań należy przede wszystkim gromadzenie oraz analizowanie sygnałów pochodzących od czujek alarmowych i wykonywanie właściwych czynności (wywoływanie alarmu). Centrala alarmowa powinna również archiwizować wszystkie zdarzenia dotyczące wywołanych alarmów, aktywacji i dezaktywacji systemu lub jego awarie. Dzisiejsza technika pozwala użytkownikom na bardziej swobodne zarządzanie systemem alarmowym, co przejawia się jego zdalną kontrolą lub otrzymywaniem informacji telefonicznych lub mailowych w razie wywołania alarmu.

Czujki alarmowe

Odpowiedzialne są za wykrywanie i przesyłanie sygnałów na temat zagrożenia. Czujki dostosowane są przede wszystkim do środowiska pracy oraz rodzaju zagrożenia, jakie ma zostać zarejestrowane. Najczęściej stosowanymi czujkami w systemach alarmowych są: czujki ruchu PIR (pasywnej podczerwieni), czujki zbicia szyby, czujki kontaktronowe (otwierania drzwi). Czujki PIR wykrywają zmiany promieniowania cieplnego, skuteczne do wykrywania ruchu osób. Czujki zbicia szyby reagują na dźwięk powstały w wyniku tłuczenia szkła lub mocnego uderzenia w szybę. Czujki kontaktronowe montowane są na drzwiach lub oknach, reagują w momencie rozwarcia kontaktronu z magnesem. Odpowiednia praca czujek zależy przede wszystkim od ich właściwego umiejscowienia, co pozwoli ograniczyć występowanie fałszywych alarmów.

Manipulatory

Manipulator pozwala kontrolować oraz wprowadzać zmiany w naszym systemie alarmowym (uzbrajanie i rozbrajanie systemu, wzbudzanie alarmów napadowych). Standardowy manipulator wyposażony jest w klawiaturę, ekran LCD lub LED, układ ochrony przeciwsabotażowej. W dzisiejszych czasach możemy zarządzać naszym systemem alarmowym z wykorzystaniem aplikacji mobilnych (zdalne zarządzanie). Dzięki instalacji odpowiedniego oprogramowania uzyskamy dostęp do sterowania systemem alarmowym w podobny sposób jak w przypadku standardowego manipulatora.

Sygnalizatory

Są urządzeniami odpowiedzialnymi za emitowanie sygnałów akustycznych oraz optycznych w razie wywołania alarmu. Sygnalizatory dzielą się na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Warto pamiętać, aby sygnalizatory zewnętrzne zostały zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta, a nie zgodnie z upodobaniami stylistycznymi. Więcej o systemach alarmowych  można dowiedzieć się tutaj: http://www.ctr.pl/produkty/wszystkie-systemy-alarmowe/index.html